Waarom

Jij kunt het vertellen!

De zorg is volop in beweging. De ene ontwikkeling is nog niet afgerond of de volgende verandering kondigt zich al aan. Dit alles heeft vanzelfsprekend verregaande gevolgen voor de kwaliteit van zorg, voor de beroepsinhoud en voor de positie van verpleegkundigen en verzorgenden in de hele sector.

Om er voor te zorgen dat die beweging leidt tot verbetering, slaan verpleegkundigen en verzorgenden in alle werkvelden de handen ineen. Via landelijke organen, zoals het Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging (LEVV) en de Algemene Vereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden (AVVV) dragen zij hun mening uit over wat zij vinden dat nodig is in de zorgpraktijk.

Op welke wijze kun je een bijdrage leveren?
Ben jij verpleegkundige of verzorgende in de zorg ? Laat je stem dan ook horen. We noemen een aantal mogelijkheden:

  • Je kunt met collega’s van gedachten wisselen tijdens regionale en landelijke themabijeenkomsten, waarin zonodig voor de gehele beroepsgroep standpunten worden ingenomen.

  • Je kunt je collega’s via Nieuwsbrieven en vele websites laten weten waar je in je werk tegen aanloopt of juist hoe goed er op jouw werkplek wordt omgegaan met bepaalde zorginhoudelijke zaken.

  • Als je van diepgang houdt kun je namens een vereniging zitting nemen in diverse landelijke werk- en projectgroepen.

  • Als je aan de slag wilt met bestuurlijke klussen ben je van harte welkom bij de vele verenigingen.

Zoals je ziet zijn er mogelijkheden genoeg om werk te maken van je werk op een wijze die bij je past. Je eigen beroepsgroep doet een beroep op jou. Hoe groot je bijdrage is, dat maak jij natuurlijk zelf uit.

Werveling wil (laten) weten waar de zorgpraktijk op zit te wachten!